lunedì 4 settembre 2006

Slovacchia 2: le foto di Laco


Verso il santuario - Banska Stiavnica (SLK), 15/08/2006


Lenka + cavallo + Davide - Ponypharm, Banska B. (SLK), 16/08/2006


Sissi insegna l'italiano a Lenka - Banska B. (SLK), 16/08/2006
Davide + carrarmato + Lenka - Banska B. (SLK), 16/08/2006


Confronti - Banska B. (SLK), 16/08/2006


Davide, io, Lenka e Sissi - Banska B. (SLK) 16/08/2006
Al ristorante -Banska B. (SLK) 16/08/2006


Miso biondo ci consegna i cd di LOST seconda serie... - Banska B. (SLK) 16/07/2006


Due donne - Pusty Hrad, Zvolen (SLK) 16/08/2006
Lontano, l'orizzonte - Pusty Hrad, Zvolen (SLK) 16/08/2006


In movimento - Pusty Hrad, Zvolen (SLK) 16/08/2006


Con la giacca beatles - Zvolen (SLK) 16/08/2006


Il giardino di Lenka - ..., Banska B. (SLK) 17/08/2006
La fotografa fotografata - ..., Banska B. (SLK) 17/08/2006


Prima della partenza - Banska B. (SLK) 17/08/2006

Nessun commento: